@rian_ru

Подсчитали 100%:

Тува: за поправки 96,79%, против 2,99%

Иркутская область: за 64,28%, против 34,84%

Томская область: за 64,86%, против 34,09%

Курганская область: за 69,58%, против 29,53%

Горный Алтай: за 66,16%, против 32,83%

Алтайский край: за 71,91%, против 26,86%

23:41 1 Июл. 2020г.