@rian_ru

На Северном Кавказе 100% подсчитали:

Дагестан: за поправки 89,19%, против 10,24%

Карачаево-Черкесия: за 84,80%, против 15,01%

10:35 2 Июл. 2020г.